Hạt giống súp lơ

Sắp xếp theo:
Hạt Giống Súp Lơ Baby Tím 11%
Hạt Giống Súp Lơ Baby Tím
Hạt Giống Súp Lơ San Hô 14%
Hạt Giống Súp Lơ San Hô

30,000₫

35,000₫

Hạt Giống Súp Lơ San Hô

Hạt Giống Súp Lơ Tím 13%
Hạt Giống Súp Lơ Tím

35,000₫

40,000₫

Hạt Giống Súp Lơ Tím

Hạt Giống Súp Lơ Trắng Brocoli F1 18%
Hạt Giống Súp Lơ Trắng Brocoli F1
Hạt Giống Súp Lơ Xanh 14%
Hạt Giống Súp Lơ Xanh

30,000₫

35,000₫

Hạt Giống Súp Lơ Xanh