Hạt giống rau

Sắp xếp theo:
Hạt Giống Bạc Hà Melissa Lemon 14%
Hạt Giống Bạc Hà Melissa Lemon
Hạt Giống Bạc Hà Mint 25%
Hạt Giống Bạc Hà Mint

30,000₫

40,000₫

Hạt Giống Bạc Hà Mint

Hạt Giống Bắp Cải Đỏ 14%
Hạt Giống Bắp Cải Đỏ
Hạt Giống Bắp Cải Đỏ Trái Tim 21%
Hạt Giống Bắp Cải Đỏ Trái Tim
Hạt Giống Bắp Cải Mini Tím 13%
Hạt Giống Bắp Cải Mini Tím
Hạt Giống Cải Bó Xôi H9 14%
Hạt Giống Cải Bó Xôi H9
Hạt Giống Cải Cầu Vồng 22%
Hạt Giống Cải Cầu Vồng
Hạt Giống Cải Cầu Vòng Đỏ 14%
Hạt Giống Cải Cầu Vòng Đỏ
Hạt Giống Cải Thảo Nick F1 14%
Hạt Giống Cải Thảo Nick F1
Hạt Giống Cải Thìa Prima F1 14%
Hạt Giống Cải Thìa Prima F1
Hạt Giống Cỏ Ngọt Stevia 17%
Hạt Giống Cỏ Ngọt Stevia
Hạt Giống Hành Tây Lá 14%
Hạt Giống Hành Tây Lá

30,000₫

35,000₫

Hạt Giống Hành Tây Lá

Hạt Giống Húng Quế 7 Loại 25%
Hạt Giống Húng Quế 7 Loại
Hạt Giống Măng Tây Trắng 25%
Hạt Giống Măng Tây Trắng
Hạt Giống Ngải Dấm - Tarragon 22%
Hạt Giống Ngải Dấm - Tarragon
Hạt Giống Rau Bina Mâm Xôi 17%
Hạt Giống Rau Bina Mâm Xôi
Hạt Giống Rau Cải Mù Tạt Tím 13%
Hạt Giống Rau Cải Mù Tạt Tím
Hạt Giống Rau Cải Thìa 25%
Hạt Giống Rau Cải Thìa

30,000₫

40,000₫

Hạt Giống Rau Cải Thìa

Hạt Giống Rau Húng Quế Tím 14%
Hạt Giống Rau Húng Quế Tím
Hạt Giống Rau Mầm Bông Cải Xanh 13%
Hạt Giống Rau Mầm Bông Cải Xanh