Hạt giống bầu bí

Sắp xếp theo:
Hạt Giống Bầu Hồ Lô 13%
Hạt Giống Bầu Hồ Lô

35,000₫

40,000₫

Hạt Giống Bầu Hồ Lô

Hạt Giống Bầu Trái Dài 2M 13%
Hạt Giống Bầu Trái Dài 2M
Hạt Giống Bí Đĩa Bay Trắng 14%
Hạt Giống Bí Đĩa Bay Trắng
Hạt Giống Bí Đĩa Bay Vàng 14%
Hạt Giống Bí Đĩa Bay Vàng
Hạt Giống Bí Hình Sao F1 14%
Hạt Giống Bí Hình Sao F1

30,000₫

35,000₫

Hạt Giống Bí Hình Sao F1

Hạt Giống Bí Ngô Khổng Lồ 150Kg 31%
Hạt Giống Bí Ngô Khổng Lồ 150Kg
Hạt Giống Bí Ngô Khổng Lồ 250Kg 31%
Hạt Giống Bí Ngô Khổng Lồ 250Kg
Hạt Giống Bí Ngòi Sọc 14%
Hạt Giống Bí Ngòi Sọc

30,000₫

35,000₫

Hạt Giống Bí Ngòi Sọc

Hạt Giống Bí Ngòi Sosnowski 14%
Hạt Giống Bí Ngòi Sosnowski
Hạt Giống Bí Ngòi Vàng 14%
Hạt Giống Bí Ngòi Vàng

30,000₫

35,000₫

Hạt Giống Bí Ngòi Vàng

Hạt Giống Bí Ngòi Xanh 14%
Hạt Giống Bí Ngòi Xanh

30,000₫

35,000₫

Hạt Giống Bí Ngòi Xanh