Hạt giống quả

Hạt Giống Anh Đào Đất Tím 14%
Hạt Giống Anh Đào Đất Tím
Hạt Giống Bầu Hồ Lô 13%
Hạt Giống Bầu Hồ Lô

35,000₫

40,000₫

Hạt Giống Bầu Hồ Lô

Hạt Giống Bầu Trái Dài 2M 13%
Hạt Giống Bầu Trái Dài 2M
Hạt Giống Bí Đĩa Bay Trắng 14%
Hạt Giống Bí Đĩa Bay Trắng
Hạt Giống Bí Đĩa Bay Vàng 14%
Hạt Giống Bí Đĩa Bay Vàng

Hạt giống củ

Hạt Giống Cà Rốt Không Lõi 14%
Hạt Giống Cà Rốt Không Lõi
Hạt Giống Cà Rốt Mini 14%
Hạt Giống Cà Rốt Mini

30,000₫

35,000₫

Hạt Giống Cà Rốt Mini

Hạt Giống Cà Rốt Tím F1 23%
Hạt Giống Cà Rốt Tím F1
Hạt Giống Củ Cải Cam 11%
Hạt Giống Củ Cải Cam

40,000₫

45,000₫

Hạt Giống Củ Cải Cam

Hạt Giống Củ Cải Dài Đỏ 14%
Hạt Giống Củ Cải Dài Đỏ

Cây giống

Cây Giống Cà Chua Thân Gỗ Tamarrilo 99%
Cây Giống Cà Chua Thân Gỗ Tamarrilo
Cây Giống Cà Chua Thân Gỗ Tamarrilo 18%
Cây Giống Cà Chua Thân Gỗ Tamarrilo